SKUTECNASKODA.cz

Znalecká činnost, odhad ceny motorových vozidel, stanovení výše majetkové újmy, znehodnocení vozidel provedenou opravou, právní služby…

něco o nás ...

Znaleckou činností...

… se zabývám již od roku 2002, kdy jsem byl dne 26.9.2002 pod č. j. 3571, Spr. 3214/2002 jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě soudním znalcem pro Obor ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel. Za tuto dobu jsem vypracoval okolo tisíce znaleckých posudků, zapsanými řádně ve Znaleckém deníku.

Má praxe v oboru znamená dalších 20 let v pojišťovně, kde jsem pracoval jako specialista likvidace speciálních a nestandardních škod. Za tuto dobu jsem spolu s kolegy načerpal spoustu zkušeností v této oblasti a díky novele Znaleckého zákona § č.254/2019 Sb., který nabyl účinnost 1.ledna 2021 jsme se spolu s kolegou rozhodli naše zkušenosti a praxi zužitkovat pro potřeby široké veřejnosti.

Co Vám nabízíme...

Stanovení technického znehodnocení vozidla po dopravní nehodě

a. posouzení nároku

b. provedení revize výše již vyplaceného znehodnocení pojišťovnou

c. vypracování znaleckého posudku na správnou výši znehodnocení

d. uplatnění nároku na pojišťovnu, na základě plné moci

Stanovení tržní (obvyklé) ceny motorového vozidla

a. za účelem vyřazení vozidla z majetku firmy

b. z důvodu dědického, příp. rozvodového řízení

c. pro orgány činné v trestním řízení

Stanovení výše majetkové újmy – skutečné škody

a. provedení kalkulace nákladů na opravu dle databázového výpočetního systému AUDATEX, GT-motive, SilverDAT

b. revize již vyplaceného plnění pojišťovnou

c. vypracování znaleckého posudku

Posouzení historie a stavu vozidla před koupí

a. ověření skutečného roku výroby vozidla

b. fyzická kontrola vozidla s proměřením laku karoserie

c. historie vozidla provedená lustrací – nehody, servisní úkony…

Právní služby

a. pro případy soudního sporu našich klientů nabízíme i právní služby spolupracující advokátní kanceláře

PŘI NAŠÍ PRÁCI SE ŘÍDÍME HODNOTAMI, KTERÝMI JSOU…

1

NEZÁVISLOST

Nechceme a nebudeme na nikom závislí.

2

ODBORNOST

Zkušeností a praxe máme více než dost, přesto se stále učíme.

3

OBJEKTIVNOST

Závěry a výsledky nepřekrucujeme, na co máte nárok a právo, to dostanete.

4

TRANSPARENTNOST

Nepotřebujeme nic skrývat

VZOR znehodnocení provedenou opravou...