SKUTECNASKODA.cz

Znalecká činnost, odhad ceny motorových vozidel, stanovení výše majetkové újmy, znehodnocení vozidel provedenou opravou, právní služby…

něco o nás ...

Znaleckou činností...

znehodnocení ocenění skutečná škoda odhad nehoda posudek majetková újma znalectví oprava vozidla pojistné plnění zastoupení pojištění
znehodnocení ocenění skutečná škoda odhad nehoda posudek majetková újma znalectví oprava vozidla pojistné plnění zastoupení pojištění

Co Vám nabízíme...

Stanovení technického znehodnocení vozidla po dopravní nehodě

a. posouzení nároku

b. provedení revize výše již vyplaceného znehodnocení pojišťovnou

c. vypracování znaleckého posudku na správnou výši znehodnocení

d. uplatnění nároku na pojišťovnu, na základě plné moci

Stanovení tržní (obvyklé) ceny motorového vozidla

a. za účelem vyřazení vozidla z majetku firmy

b. z důvodu dědického, příp. rozvodového řízení

c. pro orgány činné v trestním řízení

Stanovení výše majetkové újmy – skutečné škody

a. provedení kalkulace nákladů na opravu dle databázového výpočetního systému AUDATEX, GT-motive, SilverDAT

b. revize již vyplaceného plnění pojišťovnou

c. vypracování znaleckého posudku

Posouzení historie a stavu vozidla před koupí

a. ověření skutečného roku výroby vozidla

b. fyzická kontrola vozidla s proměřením laku karoserie

c. historie vozidla provedená lustrací – nehody, servisní úkony…

Právní služby

a. pro případy soudního sporu našich klientů nabízíme i právní služby spolupracující advokátní kanceláře

PŘI NAŠÍ PRÁCI SE ŘÍDÍME HODNOTAMI, KTERÝMI JSOU…

1

NEZÁVISLOST

Nechceme a nebudeme na nikom závislí.

2

ODBORNOST

Zkušeností a praxe máme více než dost, přesto se stále učíme.

3

OBJEKTIVNOST

Závěry a výsledky nepřekrucujeme, na co máte nárok a právo, to dostanete.

4

TRANSPARENTNOST

Nepotřebujeme nic skrývat

VZOR znehodnocení provedenou opravou...