ceník služeb

NĚCO O CENOVÉ NABÍDCE …

1. Znaleckou činnost považujeme za vysoce kvalifikovanou, která po provedené novele ukládá nově znalci značné povinnosti jako jsou odborné zkoušky, vedení elektronického znaleckého deníku a platbu pojištění.

2. Dále musí znalec platit za licence výpočetních a databázových systémů, které ke své práci potřebuje a ty nejsou vůbec levné.

3. Znalce také vypracování posudku a obsažené závěry v něm činí trestně-právně odpovědného, a proto nemůžeme a ani nechceme cenu řešit paušálně.

ZNALECKÝ POSUDEK A JEHO CENA JE VŽDY STANOVENA NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ POPTÁVKY.

Ano, cena za znalecký posudek pro majitele vozidla Škoda Fabia bude jiná, než pro majitele Audi S8 apod. Zároveň bude cena jiná v případě, že bude následně znalecký posudek obhajován před soudem.

Proč? Je to dáno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která ukládá znalci za účelně vynaloženou práci účtovat soudu max. 450,00 Kč/hod, což je v dnešní době naprosto nedostatečné. Níže pro představu uvádíme ceny, ze kterých vycházíme a lze je tedy považovat za minimální.

Přesná cena bude zájemci sdělena až po sdělení veškerých náležitostí, abychom byli zcela objektivní.

CENÍK SLUŽEB

Základní cenová nabídka

Základní hodinová sazba

800 hodina
  • Základní hodinová sazba, aktuální pro tento rok 2023

Technické znehodnocení

7000 ks
  • Technické znehodnocení formou znaleckého posudku

Vyčíslení majetkové újmy

7000 ks
  • Vyčíslení majetkové újmy formou znaleckého posudku

Ocenění motorového vozidla

5000 ks
  • Ocenění motorového vozidla formou znaleckého posudku

Prohlídka vozidla od...

4000 ks
  • Prohlídka vozidla včetně jeho lustrace před koupí

Náklady na cestu

10 km
  • Náklady na cestu, takzvané cestovné, pro tento rok 2023

dohodou,

kteří s námi věrně spolupracují

Nejsme plátci DPH

DOBRÝ ADVOKÁT STOJÍ PENÍZE …

Věřte, že výše uvedené „minimální ceny“ odráží skutečnou náročnost a odbornost naší práce.

Pro představu, minimální časová náročnost na vypracování znaleckého posudku za použití metodiky Znaleckého standardu I/2022 se pohybuje na hranici 5 až 6 hodin a u složitějších, případně ne zcela běžných vozidel je tento čas více jak dvojnásobný.

Přesto váháte?

Když potřebujete dobrého advokáta, bude se hodina konzultace pohybovat na hranici 2.000,00 Kč/hod, to jen na dokreslení situace. Naší práci nikomu nevnucujeme, jen se snažíme objasnit situaci a zbytečně zabránit dohadům o ceně, za kterou si stojíme.