ke stažení

dokumenty ke stažení

VZOR

záznam o dopravní nehodě...

JAK VYPLNIT

záznam o dopravní nehodě…

Informace o záznamu o dopravní nehodě

Body 1 až 5 – horní část formuláře (záznamu o dopravní nehodě) je společná pro obě vozidla.

Body 6 až 15 – levá část formuláře je určena pro vozidlo A, pravá část formuláře pro vozidlo B. Je úplně jedno, které z vozidel je vozidlo viníka dopravní nehody a které poškozeného (A nebo B).

Formulář „Záznam o dopravní nehodě“ existuje ve všech evropských jazycích. Pod stejnými čísly se vždy nachází shodné údaje i v ostatních jazycích.

DOPORUČENÍ: Originál záznamu o dopravní nehodě si nechá vždy poškozený. Na pojišťovnu vždy posílejte jen kopii dokumentu. Originál dokumentu „nedávejte z ruky“.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě (bod 1 až 4)

1. Datum
Vyplňte co nejpřesněji datum a hodinu nehody, například 6. 5. 2008 ve 14.00.

2. Místo
Uveďte místo, kde se nehoda stala. Název ulice, číslo domu, mimo město kilometr silnice, na kterém došlo k bouračce. Pokud je blízko kilometrovník, zjistíte údaj z něj, jinak stačí méně podrobné určení místa. Například Opavská ulice, Ostrava 8, či dálnice D1, 78. kilometr u odpočívadla nedaleko sjezdu na Loket.

3. Zranění
Zaškrtněte, zda při nehodě byli zraněni lidé.

4.Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech
Zaškrtněte, zda při nehodě vznikla jiná škoda než na uvedených autech, třeba na pouliční lampě.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě (bod 5 až 8)

5. Svědci
Vypište co nejpřesněji údaje o svědcích, uveďte jméno, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení, nejlépe na mobilní telefon, podtrhněte jméno spolujezdce.

6. Pojištěný/Pojistník (u vozidla A i u vozidla B)
Uveďte celé jméno a adresu trvalého bydliště majitelů každého z vozů, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení, vypište čísla telefonů, nejlépe mobilních.

7. Vozidlo
Vypište tovární značku a typ aut – údaje najdete v osvědčení o registraci vozidla, lidově zvaném „malý techničák“. Stát registrace bude ČR, nejde-li o cizince. Rubrika Přípojné vozidlo se vyplňuje pouze tehdy, máte-li za autem přívěsný vozík.

8. Pojistitel
Uveďte název pojišťoven a případně adres poboček (není nezbytně nutné), u níž má každý z účastníků uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (takzvané povinné ručení). Vyplňte číslo pojistky, které najdete na dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na „zelené kartě“ – tu již od 1. července musíte vozit s sebou. Zaškrtněte, zda máte havarijní pojištění.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě (bod 9 až 12)

9. Řidič
Vyplňte příjmení, jména a adresy řidičů obou vozů – například u vozidla B Jiří Havránek, adresa Velká Polom 8863, PSČ 747 64, ČR. Údaje nemusí být shodné s bodem 6 – na našem vzorovém formuláři je řidičem vozidla B syn majitele vozu Petr Havránek, se stejným bydlištěm, ale jiným telefonním a mailovým kontaktem, aby se s ním pojišťovna mohla při řešení spojit.
Uveďte čísla řidičských průkazů, které najdete zpravidla na jejich dolním okraji, na nových plastových kartičkách je uvedeno pod pořadovým číslem 5. Doplňte, na kterou skupinu motorových vozidel oprávnění platí (u nových průkazů kolonka číslo 9 nebo rubová strana), a platnost průkazu.

10. Označte šipkou body vzájemného střetu na vozidle …
Vyznačte šipkou přesně místo střetu, tedy například pravý bok auta A a levý bok auta B.

11. Viditelná poškození
Vypište stručně poškození vašeho vozu, například poškozený pravý blatník a pravé dveře, zničené pravé světlo.

12. Zaškrtněte odpovídající body
Zaškrtněte křížkem situaci obou vozů při nehodě, do čtverečku dole vypište počet označených políček. Pokud máte pocit, že to není dostatečné, můžete k formuláři připojit dodatečnou přílohu s přesnějším popisem havárie a vlastními slovy všechno popsat

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě (bod 13 až 15)

13. Nákres
Nakreslete podle uvedených bodů dopravní nehodu. Pokuste se o jasný náčrt silnice, šipkami vyznačte směr jízdy aut a jejich postavení v okamžiku střetu. Do plánku vepište také dopravní značky (nemusíte je kreslit) a jména ulic s vyznačením hlavní/vedlejší. Dvě šikmé čáry uvnitř piktogramu auta znázorňují jeho přední část.

14. Poznámky
Vypište vše, co považujete za důležité pro řešení nehody, případně to, co se nevešlo do kolonky poškození.
DOPORUČENÍ: Pokud jste se na místě nehody dohodli, kdo je viníkem nehody, do této kolonky dopište kdo z Vás je poškozený a kdo viník nehody – vždy na příslušnou stranu formuláře („Jsem viník nehody“, „Jsem poškozený“).

15. Podpisy řidičů
Oba řidiči musí podepsat formulář, jeden dají pojišťovně viníka, každý si nechá jednu kopii.

Po oddělení jednotlivých částí již do formuláře záznamu o dopravní nehodě již nic nedopisujte.

FORMULÁŘ

PRO stanovení nároku na výpl...

FORMULÁŘ

Plná moc...